Informasi - Polisi Privasi | De-Ocean Internasional

Polisi Privasi

DASAR PRIVASI DE OCEAN INTERNATIONAL MALAYSIA

Standard privasi kami.

 

Kumpulan Antarabangsa De-Ocean menghormati dan komited untuk melindungi privasi anda melalui pematuhan kami terhadap dasar ini.

 

Polisi ini (bersama terma penggunaan kami dan sebarang dokumen lain yang dirujuk di dalamnya) menerangkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan di Laman Web kami https://www.deocean-int.com (“Laman Web”) dan bagaimana maklumat itu mungkin digunakan atau didedahkan oleh kami. Kami mematuhi peraturan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 ”PDPA”), peraturan, piawaian dan garis panduan yang terpakai.

 

Dasar ini tidak terpakai kepada maklumat yang dikumpul pada mana-mana tapak pihak ketiga. Kami memberitahu anda tentang aplikasi pihak ketiga yang mungkin aktif di tapak web kami, lihat 4.b di bawah (“aplikasi pihak ketiga”).

 

Sila baca perkara berikut dengan teliti untuk memahami dasar dan amalan kami mengenai maklumat peribadi anda dan cara kami akan menanganinya.

Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun

Laman web kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Tiada sesiapa di bawah umur 18 boleh memberikan sebarang maklumat peribadi kepada atau di Laman Web kami. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dengan sengaja. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, sila jangan mendaftar di Laman Web kami, membuat sebarang pembelian melalui Laman Web atau menghantar sebarang maklumat tentang diri anda kepada kami. Sekiranya kami mengetahui bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya bahawa kami mungkin mempunyai sebarang maklumat daripada atau tentang kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami di enquiry@de-ocean.my.

Maklumat yang kami kumpulkan

a. Maklumat berkaitan penggunaan Internet

Secara umumnya, kami mengumpul nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, pekerjaan, maklumat kewangan dan maklumat lain tentang anda untuk membolehkan kami menilai keperluan anda berhubung dengan aktiviti perniagaan anda sebagai pengedar bebas produk atau pekerjaan De-Ocean International. dengan De-Ocean International dan membantu kami dalam menjalankan perniagaan kami secara umum.

b. Maklumat yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan kami

Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat berikut yang anda berikan kepada kami:

Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang di Laman Web kami. Ini termasuk maklumat yang diberikan pada masa mendaftar untuk menggunakan Laman Web kami, melanggan perkhidmatan kami, menghantar bahan atau meminta perkhidmatan atau maklumat lanjut. Kami juga mungkin meminta anda maklumat apabila anda menyertai peraduan atau promosi yang ditaja oleh kami, dan apabila anda melaporkan masalah dengan Laman Web kami;

 

Rekod dan salinan surat-menyurat anda (termasuk alamat e-mel), jika anda menghubungi kami.

 

Respons anda terhadap tinjauan yang mungkin kami minta anda lengkapkan untuk tujuan penyelidikan, walaupun anda tidak perlu membalasnya.

 

Butiran transaksi yang anda lakukan melalui Laman Web kami dan tentang pemenuhan pesanan anda. Anda mungkin dikehendaki memberikan maklumat kewangan sebelum membuat pesanan melalui Laman Web kami.

 

Adalah wajib bagi anda untuk memberikan maklumat yang kami minta daripada anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam polisi ini. Kegagalan untuk membekalkan dan/atau memberi kebenaran kepada pengumpulan dan pemprosesan maklumat akan menyebabkan kami tidak dapat memenuhi permintaan anda, menawarkan jawapan penuh kepada anda, serta memberikan anda maklumat, notis, perkhidmatan dan/atau produk yang diminta. . Kegagalan untuk menyediakan data peribadi wajib tersebut juga akan menjejaskan keupayaan pihak-pihak untuk membuat perjanjian yang diperlukan berhubung dengan penyediaan perkhidmatan kami kepada anda.

Penggunaan Maklumat

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda atau yang anda berikan kepada kami, termasuk sebarang maklumat peribadi, dengan cara berikut:

  1. Maklumat berkaitan penggunaan Internet
   Untuk membentangkan Laman Web kami dan kandungannya dengan cara yang sesuai dan berkesan untuk anda dan untuk komputer anda, melainkan anda telah menolak sekiranya berlaku penggunaan kuki.
   Untuk memberi anda maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami.
   Untuk tujuan pentadbiran sistem dan untuk melaporkan maklumat agregat bukan peribadi kepada pengiklan kami.
  2. Maklumat yang diperlukan untuk menyampaikan perkhidmatan kami
   Untuk melaksanakan kewajiban kontrak kami, memproses dan menguatkuasakan hak kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami.
   Untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian.
  3. Tujuan pemasaran dan promosi
   Kami akan menggunakan data anda untuk tujuan pemasaran dan promosi dalam perkara berikut:
  4. Persetujuan ikut serta
   Kami akan menggunakan data anda untuk aktiviti pemasaran langsung di mana anda telah memberikan persetujuan termaklum ikut serta (yang bermaksud bahawa anda telah memberikan kebenaran termaklum dan nyata kepada kami untuk menerima maklumat promosi melalui e-mel dan SMS).
  5. Pelanggan sedia ada
   Jika anda adalah pelanggan sedia ada, kami akan menghantar E-mel dan/atau SMS kepada anda untuk pengiklanan terus barangan atau perkhidmatan kami yang serupa jika kami telah memperoleh data E-mel dan/atau SMS anda berkaitan dengan penjualan barangan atau perkhidmatan, dan anda belum membantah penggunaan ini.
   Anda akan dinasihatkan dengan jelas dan tidak berbelah bahagi, apabila alamat direkodkan dan setiap kali ia digunakan, bahawa anda boleh membantah penggunaan sedemikian pada bila-bila masa, tanpa kos yang timbul berdasarkannya, selain daripada kos penghantaran menurut kadar asas.
  6. Prosedur memilih keluar/berhenti melanggan
   Anda juga boleh sentiasa menarik diri daripada menerima maklumat e-mel daripada kami selain daripada e-mel yang memberitahu anda tentang penyempurnaan pendaftaran pengguna, pembetulan data pengguna, atau penukaran kata laluan dengan menghantar e-mel yang menyatakan permintaan anda kepada kami. enquiry@de-ocean.my
  7. Data sensitif
   Sebarang pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data sensitif (seperti data kesihatan, kepercayaan dan pendapat politik) memerlukan kebenaran nyata anda.

 

Pendedahan maklumat anda kepada pihak ketiga
 1. Data Pihak Ketiga/Pelanggan

a. Penerima Data

Kami hanya mendedahkan maklumat peribadi yang anda berikan melalui laman web ini

– apabila perlu untuk melaksanakan kewajiban kontrak atau

– jika anda telah memberikan persetujuan termaklum kepada pihak ketiga berikut:

– kepada ahli kumpulan kami – syarikat induk dan anak syarikat serta syarikat bersekutunya; dan

– kontraktor langsung dan pembekal perkhidmatan kami yang kami gunakan untuk menyokong perniagaan kami

 

Pihak ketiga tersebut mungkin berada di luar Malaysia yang mungkin tidak menjamin tahap perlindungan yang sama untuk maklumat peribadi seperti yang anda tinggal. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda memberikan persetujuan anda kepada pemprosesan data peribadi anda mengikut Polisi Privasi ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemprosesan oleh pihak ketiga yang mungkin berada di luar Malaysia.

 

Sekiranya berlaku (sama ada prospektif atau sebenar) penggabungan, pengambilalihan atau sebarang bentuk penjualan sebahagian atau semua aset De-Ocean International, yang mana maklumat peribadi yang dipegang oleh De-Ocean International tentang pelanggannya akan menjadi antara aset dipindahkan kepada (bakal) pembeli.

 

Kami juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga setakat yang dibenarkan di bawah PDPA, peraturannya dan garis panduan yang berkenaan.

b. Piawaian pemindahan

Apabila kami menugaskan pihak ketiga untuk menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami mengikut arahan kami, maka, sebagai tambahan kepada perjanjian perkhidmatan yang terdiri daripada kerja yang akan dilaksanakan, perjanjian itu juga akan merujuk kepada kewajiban sebagai pihak ketiga yang ditugaskan untuk memproses data. Kewajiban ini hendaklah menetapkan arahan pelanggan mengenai jenis dan cara pemprosesan data peribadi, tujuan pemprosesan dan langkah teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk perlindungan data untuk memastikan bahawa piawaian dasar data kami akan digunakan. kepada pihak ketiga juga.

 

Pihak ketiga tidak akan dibenarkan menggunakan data peribadi (yang diamanahkan kepadanya untuk melaksanakan pesanan) untuk tujuan pemprosesan sendiri atau pihak ketiga.

c. Piawaian pemprosesan data Malaysia

De-Ocean International akan mengumpulkan kebenaran nyata daripada individu sebelum memindahkan data kepada badan yang beribu pejabat di negara ketiga atau yang memindahkan data merentasi sempadan negara. Langkah-langkah hendaklah diambil untuk memastikan bahawa data ini dihantar dengan betul. Keperluan privasi data dan keselamatan data yang sesuai hendaklah dipersetujui dengan penerima sebelum data dihantar.

d. Aplikasi/ pengiklanan Pihak Ketiga 

Permohonan pihak ketiga boleh didapati melalui laman web. Pemilik aplikasi ini (“Pemilik Pihak Ketiga”) boleh mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada anda dan mungkin mempunyai dasar dan amalan mereka sendiri. Kami akan memaklumkan anda tentang aplikasi tersebut, tetapi kami tidak bertanggungjawab ke atas dasar atau amalan Pemilik Pihak Ketiga atau cara mereka atau aplikasi mereka menggunakan maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Pemilik Pihak Ketiga ini mungkin mempunyai syarat perkhidmatan, dasar privasi atau dasar lain mereka sendiri dan meminta anda bersetuju dengan syarat yang sama. Anda harus menyemak mana-mana dasar yang tersedia sebelum menyerahkan sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi kepada permohonan pihak ketiga.

Keselamatan data

a. Piawaian keselamatan data

Kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan data yang dikumpul daripada anda boleh dipercayai, tepat, lengkap dan terkini. Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan pada pelayan selamat di sebalik tembok api. Semua transaksi pembayaran yang anda buat melalui laman web akan kami jadikan sulit menggunakan teknologi SSL.

 

Keselamatan dan keselamatan maklumat anda juga bergantung kepada anda. Di mana kami telah memberi anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan untuk akses ke bahagian tertentu Laman Web kami, anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan ini. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi kata laluan anda dengan sesiapa sahaja. Kami menggesa anda untuk berhati-hati dalam memberikan maklumat di kawasan awam Laman Web seperti papan mesej. Maklumat yang anda kongsi di kawasan awam boleh dilihat oleh mana-mana pengguna Laman Web.

b. Penghantaran melalui Internet

Malangnya, standard bukan penghantaran SSL maklumat melalui internet tidak disulitkan. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke tapak kami; sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses tanpa kebenaran.

c. Sumbangan Pengguna Anda

Sumbangan Pengguna anda disiarkan dan dihantar kepada pengguna lain Laman Web atas risiko anda sendiri. Walaupun kami mengehadkan akses kepada halaman tertentu, anda boleh menetapkan tetapan privasi tertentu untuk maklumat tersebut dengan melog masuk ke profil akaun anda, harap maklum bahawa tiada langkah keselamatan yang sempurna atau tidak boleh ditembusi. Selain itu, kami tidak boleh mengawal tindakan pengguna lain Laman Web yang anda boleh pilih untuk berkongsi Sumbangan Pengguna anda; oleh itu, kami tidak dapat menjamin siapa yang akan melihat Sumbangan Pengguna anda.

 

Kami tidak bertanggungjawab untuk memintas oleh pihak ketiga sebarang tetapan privasi atau langkah keselamatan yang terkandung di Laman Web. Anda memahami dan mengakui bahawa, walaupun selepas dialih keluar, salinan Sumbangan Pengguna anda mungkin kekal boleh dilihat dalam halaman cache dan arkib, atau mungkin telah disalin atau disimpan oleh pengguna Laman Web lain. Capaian yang betul dan penggunaan maklumat yang disediakan di Laman Web, termasuk Sumbangan Pengguna, dikawal oleh Dasar Privasi ini dan Syarat Penggunaan kami. Pelanggaran yang diketahui atau disyaki hendaklah dilaporkan kepada enquiry@de-ocean.my

Hak anda

Anda mempunyai hak berikut untuk akses tanpa kos kepada data anda:

a. Akses melalui profil akaun

Anda boleh menyemak dan mengemaskini maklumat peribadi anda dengan log masuk ke Laman Web dan melawat halaman profil akaun anda dan membuat perubahan. Jika anda terlupa kata laluan anda, setelah anda cuba mendaftar dan gagal, anda boleh klik pada pautan “Lupa kata laluan anda” untuk mencapai halaman yang terdapat pautan di mana anda boleh menghantar alamat e-mel anda.

b. Menghubungi kami

Anda boleh menyemak dan mengemaskini maklumat peribadi anda dengan log masuk ke Laman Web dan melawat halaman profil akaun anda dan membuat perubahan. Jika anda terlupa kata laluan anda, setelah anda cuba mendaftar dan gagal, anda boleh klik pada pautan “Lupa kata laluan anda” untuk mencapai halaman yang terdapat pautan di mana anda boleh menghantar alamat e-mel anda.

Perubahan kepada dasar privasi

Adalah menjadi dasar kami untuk menyiarkan sebarang perubahan yang kami buat pada dasar privasi kami di halaman ini. Tarikh terakhir dasar privasi disemak dikenal pasti di bahagian atas halaman. Sila semak dasar ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini.

Maklumat Perhubungan

Anda boleh menghubungi kami dengan sebarang soalan yang mungkin anda ada tentang dasar privasi kami. Sila hubungi kami di talian berikut:

 • Jabatan : Pemasaran
 • No Perhubungan : 04-8284040
 • Alamat e-mel: enquiry@de-ocean.my
 • No Pendaftaran Syarikat: 1347787-P
 • Nombor AJL: 932330

Alamat:

De-Ocean International Sdn Bhd
Farlim Business Centre

No. 48 Ground Floor,

Medan Angsana 4,

11500 Bandar Baru, Air Itam

Penang, Malaysia