Informasi - Syarat Pengembalian | De Ocean Internasional

Syarat pengembalian

DASAR PEMULANGAN DE-OCEAN INTERNATIONAL
 • Syarikat menjamin produk yang telah dijual kepada ahli dan dipulangkan dalam tempoh one (1) months iaitu bersamaan 30 hari selepas tarikh pembelian, akan dibayar balik oleh syarikat bersamaan 90% daripada harga belian. Caj sebanyak 10% akan dikenakan untuk kos operasi dan kos pengurusan.
 • Bayaran balik (pulangan produk) tidak akan dilakukan oleh syarikat sekiranya berlaku kerosakan pada produk akibat kecuaian/kecuaian ahli dan pelanggan.
 • Bayaran balik akan dilakukan selepas pengedar melengkapkan borang tuntutan bersama-sama dengan pemeriksaan produk yang dipulangkan, didapati dalam keadaan baik dan/atau sempurna, belum tamat tempoh, dan masih dalam keadaan baik dari segi kandungan dan pembungkusan produk.
 • Syarikat akan mengadakan penyiasatan atas tuntutan bayaran balik anda dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan penyerahan tuntutan tersebut. Jika tuntutan anda diluluskan, bayaran balik hendaklah melalui kaedah pembayaran asal.
 • Bayaran balik hendaklah melalui kaedah pembayaran asal kerana jika pelanggan membayar menggunakan kad kredit, ia akan membayar balik melalui kad kredit anda.
 • Jika pelanggan menggunakan TNG e-Dompet untuk membayar maka ia akan membayar balik ke akaun TNG e-Dompet pelanggan tersebut.
 • Polisi Penghantaran (anggaran masa penghantaran untuk menerima produk)
  • Malaysia Barat 7 hari bekerja
  • Malaysia Timur 14 hari bekerja