Informasi - Terma dan Syarat | De-Ocean Internasional

Terma dan Syarat

Selamat datang ke laman utama DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua stokis dan ahli DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD. Anda bersetuju menerima terma dan syarat apabila anda berada di https://www.deocean-int.com.

 

General
Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dialihkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis awal. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

 

Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain “Kandungan Tapak” adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD.

 

Komen dan Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas yang dihantar kepada DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD akan kekal sebagai hak milik DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD.

 

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada https://www.deocean-int.com yang akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari orang lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang ulasan yang dibuat.

 

Informasi Produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan kelihatan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana monitor pengguna mungkin berbeza, mengubah warna produk dan butiran lain.

 

Surat berita
Pengguna hendaklah bersetuju bahawa DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD boleh menghantar mengenai berita terkini/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

 

Ganti rugi
Pengguna bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan DE OCEAN INTERNATIONAL (M) SDN BHD tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

 

Pautan ke tapak lain
Interaksi dengan mana-mana pautan akses ke pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. https://www.deocean-int.com tidak akan bertanggungjawab atau terlibat dengan mana-mana tapak web sedemikian jika kandungan/produk(-produk) pengguna rosak atau hilang disebabkan oleh pihak ketiga.

 

Maklumat Yang Tidak Tepat
Dari semasa ke semasa, di https://www.deocean-int.com mungkin terdapat maklumat yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois. Sila semak “Polisi Pemulangan”.

 

Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga penamatan dicapai sama ada oleh pelanggan atau https://www.deocean-int.com. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, https://www.deocean-int.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan mempunyai hak untuk menafikan akses kepada mana-mana pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.